Dbaj o zwierzęta wodne z Krasnalem Hałabałą - czyli konkurs wiedzy morskiej dla najmłodszych

W ramach realizacji Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej, przy współudziale Rady Osiedla Śródmieście Zachód, w Przedszkolu Publicznym nr 35 odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs pod hasłem „Dbaj o zwierzęta wodne z Krasnalem Hałabałą”. „Konkurs był nie tylko świetną zabawą, ale i popisem wiedzy morskiej i umiejętności dzieci, z sześciu drużyn” - z PP 11, 35, 49, 54 i 61, oraz SP 65., jak zacytował p. Wiesław Seidler – opiekun szczecińskich kół morskich. Podczas konkursu dzieci określały właściwości wody, odgadywały zagadki słuchowe dotyczące wody, a także zagadki dotyczące środowiska wodnego, rozpoznawały i nazywały rodzaje zbiorników wodnych oraz zwierzęta żyjące w wodach słonych i słodkich, zwierzętach żyjących w środowisku wodnym, wodno – lądowym i w pobliżu zbiorników wodnych. Dzieci wykazały się także wiedzą nt. źródeł zanieczyszczeń wód oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Zespoły zbudowały także mini oczyszczalnie ścieków. Każda z drużyn przygotowała program artystyczny. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Osiedla Śródmieście Zachód.