Radni Osiedla

TUSIŃSKI
KAZIMIERZ MARIAN
PRZEWODNICZĄCY
SIKORSKI
MACIEJ DARIUSZ
WICEPRZEWODNICZĄCY
STASZCZYK
GRAŻYNA ANNA
SKARBNIK
MARCZYŃSKA
ANNA STANISŁAWA
SEKRETARZ
DĘBSKA
MARIA EUGENIA
CZŁONEK ZARZĄDU
ABELITE
ROBERT JACEK
RADNY
KWIATKOWSKI
JAROSŁAW STANISŁAW
RADNY
IDZIOR
EDWARD
RADNY
LENIUS
ANDRZEJ
RADNY
MAKIEWICZ
MIROSŁAW MIECZYSŁAW
RADNY
DĘBEK
MARIA
RADNA
CZECHOWICZ
BOŻENA JOLANTA
RADNA
CZERWIŃSKA
LIDIA ANNA
RADNA
WRĘCZYCKA
ELŻBIETA
RADNA
SZCZUKA
HANNA
RADNA