Fotorelacja z festynu osiedlowego zorganizowanego przez RO Śródmieście Zachód i Turzyn w dniu 21.09.13 r. pn. "Wspieranie ogrodników osiedlowych w ich pasji tworzenia zielonych podwórek"

Serdecznie zapraszamy na fotorelację z festynu