Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo finansowego za I półroce 2023- załącznik