Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo finansowego za rok 2023