Spotkanie z cyklu Poznaj swojego sąsiada przy ul Bogusława 26