Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019r