Sprwozdanie z wykonania planu finansowego za I kwartał 2022