Uchwały

Nr uchwałysortuj rosnąco Data uchwały Tytuł Data dodania
Uchwała nr 58/22 21/11/2022 Uchwała w sprawie działania na rzecz samorządności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, współpraca ze środowiskiem 28/11/2022
Uchwała Nr 56/22 26/09/2022 Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o zgodę na dzierżawę terenu dz.3/10 obręb 1042, pl. Kościuszki 14/11/2022
Uchwała nr 55/22 26/09/2022 Uchwała w sprawie działania na rzecz samorządności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, współpraca ze środowiskiem 14/11/2022
Uchwała nr 28/2021 08/04/2021 Uchwała dot.planowania inwestycji dot.wymiany ogrodzenia, nowych nasadzeń oraz naprawy nawierzchni przy ul. Kopernika, ul.W. Jagiełły i Ks.Bogusława 19/04/2021
Uchwała 47/2022 09/02/2022 Uchwała dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie przedogródków przy budynku ul. Jagiełły 4,4a, Ks. Bogusława 20,20a,21,21a oraz terenu zielonego narożnika ul. Bogusława oraz Jagiełły 21/02/2022
Uchwała 46/2022 07/02/2022 Uchwała dot. wycieczki autokarowej w dniu 07.05.2022 do Poznania 21/02/2022
Uchwała 31/2021 03/06/2021 Uchwała dot. podsumowania konkursu "Zielone podwórk", zakupienie bonów w Rajskim Ogrodzie 08/06/2021
Uchwała 29/2021 23/04/2021 Uchwała dot. zaopiniowania wniosku o zagospodarowanie terenu wokół Pawilonu nr 7 przy al. Piastów 2 26/04/2021
Uchwała 21/23 08/12/2023 Uchwała dotycząca planu rzeczowo finansowego na 2024 rok 08/12/2023
Nr 57/22 21/11/2022 Uchwała w sprawie działania na rzecz samorządności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, współpraca ze środowiskim 28/11/2022