Wędrujące pudełko i opowieść o gasienicy czyli Festyn na podwórku przy ul. Małkowskiego 6