Zrealizowanie inwestycji w SP nr 5 przy ul. Kr. Jadwigi 29